• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

 

Twoje dane
Stan cywilny
Status mieszkania
Czy posiadasz samochód?
Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości
Wykształcenie
Czy używasz adresu domowego?
Główny adres wykonywania działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów oferowanych przez Provident Polska SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
Szczegóły finansowe
Czy posiadasz konto bankowe?
Częstotliwość wynagrodzenia

Wycofanie poniższych zgód jest możliwe w dowolnym momencie i może zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Spółki, e-mailem lub telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, upoważniam Provident Polska SA do pozyskania dotyczących mnie informacji gospodarczych.

W celu oceny mojej zdolności kredytowej zgadzam się na udostępnienie danych z wniosku o pożyczkę uczestnikom FWWI oraz uzyskanie informacji od uczestników FWWI na temat składanych przeze mnie wniosków i historii spłaty.

W celu oceny mojej zdolności kredytowej zgadzam się na udostępnienie Provident Polska SA przez uczestników FWWI historii moich pożyczek i wyników analiz statystycznych.

Zgadzam się na przetwarzanie danych z wniosku o pożyczkę w celu przyszłych analiz statystycznych i przekazanie wyników uczestnikom FWWI.

Rozmowa z konsultantem

Tu możesz zamówić rozmowę z konsultantem.